ANNETTE en JOHAN SMIT

Bruid se naam: ANNETTE
Bruidegom se naam: JOHAN
Bruidspaar se van: SMIT
Troudatum: 04/04/2018

Lujeanne en Diderick Daffue

Bruid se naam: Lujeanne
Bruidegom se naam: Diderick
Bruidspaar se van: Daffue
Troudatum: 02/24/2018

Joyce en Moses Phillips

Bruid se naam: Joyce
Bruidegom se naam: Moses
Bruidspaar se van: Phillips
Troudatum: 03/29/2018

Elmarie en Karel Van Der Ham

Bruid se naam: Elmarie
Bruidegom se naam: Karel
Bruidspaar se van: Van Der Ham
Troudatum: 02/24/2018

Soné en Hennie Theron

Bruid se naam: Soné
Bruidegom se naam: Hennie
Bruidspaar se van: Theron
Troudatum: 04/07/2018

Leverne en Rupert Jason

Bruid se naam: Leverne
Bruidegom se naam: Rupert
Bruidspaar se van: Jason
Troudatum: 03/17/2018

Lujeanne en Diderick Daffue

Bruid se naam: Lujeanne
Bruidegom se naam: Diderick
Bruidspaar se van: Daffue
Troudatum: 02/24/2018