Chantal en Altus Thysse

Bruid se naam: Chantal
Bruidegom se naam: Altus
Bruidspaar se van: Thysse
Troudatum: 11/30/2019

Tuanette en Johan Nell

Bruid se naam: Tuanette
Bruidegom se naam: Johan
Bruidspaar se van: Nell
Troudatum: 04/27/2019

Chizelle en Johan Erasmus

Bruid se naam: Chizelle
Bruidegom se naam: Johan
Bruidspaar se van: Erasmus
Troudatum: 11/16/2019

Marica en Johan Human

Bruid se naam: Marica
Bruidegom se naam: Johan
Bruidspaar se van: Human
Troudatum: 12/07/2019

Thalia en Tiaan de Villiers

Bruid se naam: Thalia
Bruidegom se naam: Tiaan
Bruidspaar se van: de Villiers
Troudatum: 09/28/2019

Anzél en Stephanus Rabie

Bruid se naam: Anzél
Bruidegom se naam: Stephanus
Bruidspaar se van: Rabie
Troudatum: 04/27/2019

Arina en Reinier Ehlers

Bruid se naam: Arina
Bruidegom se naam: Reinier
Bruidspaar se van: Ehlers
Troudatum: 08/17/2019